|| Om Shri Ganeshaya Namah ||

0 Items

What are Shri Lakshmi-Ganesha Mantra in hindi and english ?

Other Vedic Mantras

What are Shri Lakshmi-Ganesha Mantra in hindi and english

 

1. Lakshmi Vinayaka Mantra in hindi and english

ॐ श्रीं गं सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा॥


 
Om Shreem Gam Saumyaya Ganpataye Vara Varada
SarvajanamMe Vashamanaya Svaha॥
 

2. Lakshmi Ganesha Dhyana Mantra in hindi and english

दन्ताभये चक्रवरौ दधानं, कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।
धृताब्जयालिङ्गितमाब्धि पुत्र्या-लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे॥


 
Dantabhaye Chakravarau Dadhanam, Karagragam Swarnghatam Trinetram।
Dhritabjayalingitamabdhi Putrya-Lakshmi Ganesham Kanakabhamide॥
 

3. Rinharta Ganapati Mantra in hindi and english

ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्॥


 
Om Ganesha Rinam Chhindhi Varenyam Hum Namah Phat॥
 
 

Download PDF In Hindi and English

Call Now
× Whatsapp us